Union Judo Raika Kremslogo

 

Obmann Dr. Jochen Haidvogel
Judodojo, Sporthalle Krems, Strandbadstrasse 3, 3500 Krems

 

ZVR: 479088643

Telefon: 0676/811870015